BLOG LÀ GÌ?

Dưới đây là danh sách các trang blog về nhiều lĩnh vực: khoa học công nghệ, kho tàng tri thức, thư viện số, toán học…. các bạn có thể xem và tham khảo Địa chỉ...

Continue reading

Adapting reading tasks in the textbook English 12 to improve 12th form students’ reading achievement = Điều chỉnh các nhiệm vụ đọc hiểu trong sách giáo khoa tiếng anh 12 nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu của học sinh

Title: Adapting reading tasks in the textbook English 12 to improve 12th form students’ reading achievement = Điều chỉnh các nhiệm vụ đọc hiểu trong sách giáo khoa tiếng anh 12 nhằm nâng cao khả năng...

Continue reading

Utilisation des jeux dans l’enseignement du vocabulaire au lycée à option de Hung Vuong – Phu Tho = Sử dụng trò chơi trong giảng dạy từ vựng ở trường THPT Chuyên Hùng Vương

Title: Utilisation des jeux dans l’enseignement du vocabulaire au lycée à option de Hung Vuong – Phu Tho  = Sử dụng trò chơi trong giảng dạy từ vựng ở trường THPT Chuyên Hùng Vương. Luận văn ThS...

Continue reading

Pre-writing strategies used by students at Center for International Cooperation and Training – Electric Power University = Các chiến lược sinh viên trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế, trường Đại Học Điện Lực sử dụng trong giai đoạn trước khi viết. M.A T

Authors:  Hoàng, Văn Vân, 1955-, supervisor Mai, Thị Thủy, 1989- Keywords:  Ngôn ngữ Tiếng Anh Kỹ năng viết Issue Date:  2013 Publisher:  University of Languages and International...

Continue reading

A survey of factors that demotivate first-year non-major students in learning English at University of Labor and Social Affairs = Nghiên cứu khảo sát các yếu tố gây giảm hứng thú học tiếng Anh của sinh viên không chuyên năm thứ nhất trường đại học Lao độn

Authors: Nguyễn, Đức Hoạt , supervisor Nguyễn, Thị Thu Thủy Keywords: Tiếng Anh Phương pháp giảng dạy Phương pháp học tập Issue Date: 2013 Publisher: University of Languages and International...

Continue reading